Vastaanotto

Tarvekartoitus ja kustannusvertailu (1-2h)

Yksityishenkilölle!

 • Tarvitsetko yksittäisiä yksityisistuntoja, joissa keskitytään juuri Sinun henkilökohtaisen prosessisi kulminaatiopisteisiin?
 • Sopisiko Sinulle sarja istuntoja, jolloin keskitytään juuri sinun prosessiisi ja opit fokusoinnin käytännön ohella?
 • Sopiiko Sinulle fokusoinnin käytännön oppiminen edullisesti kurssilla yhdessä ryhmän kanssa, sen itsenäinen käyttö ja fokusointikumppanuuden solmiminen vertaisen kanssa?
 • Haluatko kehittyä fokusoijana ja kuuntelijana?
 • Onko tavoitteesi opiskella vuoden kestävä koko kuuden modulin jakso a) iloksesi ja kehittyäksesi tai b) fokusointiohjaajan sertifikaattia varten?

Yritys- tai yhteisötoimijalle!

 • Tarvitseeko työyhteisösi yksittäisiä teematyöpajoja, jotka sopivat esimerkiksi tyhy -päivien ohjelmaksi?
 • Kaipaako työprosessinne lisää vauhtia, innovatiivisuutta ja luovuutta?
 • Haluaako työyhteisösi aloittaa tärkeän työpäivän ilman stressiä ja arkisia pieniä huolenaiheita?
 • Kaipaatteko hengähdystaukoa kiireiden keskellä?
 • Haluatteko vahvistaa yhteisöllisyyttä?
 • Olisiko yhteisönne jäsenillä jopa motivaatiota ottaa haltuun uusi työkalu stressinhallintaan, päätöksentekoon, ongelman- ja konfliktinratkaisuun sekä intuition ja innovatiivisuuden vahvistamiseen Perustaidot I -kurssin avulla
 • Osaatteko jo fokusoinnin perustaidot ja haluatte kehittyä edelleen II -kurssin avulla?

Konsultointi fokusoinnin käytäntöön liittyvissä kysymyksissä

 • Opetteletko fokusointia itse kirjallisten ja/tai verkkomateriaalien perusteella joista Sinulla on herännyt kysymyksiä?
 • Harjoitatko fokusointia itsenäisesti, muttet aina tiedä miten edetä?
 • Tarvitsetko apua merkitystuntemuksen tunnistamisessa tai muissa prosessiaskeleissa?
 • Kaipaatko juuri Sinulle räätälöityä harjoitusohjelmaa?

Ohjatut fokusointi-istunnot

Ohjatuissa istunnoissa keskitytään siihen, mikä Sinun elämässäsi on ajankohtaista juuri nyt ja mihin olet suuntaamassa. Fokusointi auttaa sinua löytämään todelliset tarpeesi ja halusi sekä saamaan selville mikä olisi juuri Sinun tilanteeseesi sopiva oikea seuraava askel. Ohjatuissa istunnoissa sinun ei tarvitse osata fokusoinnin käytäntöä entuudestaan, vaan voit vain olla ohjattavana. Yksityisistuntoja voit käyttää ajoittain yksittäisinä oman prosessin vahvistajana tai yksittäisten ongelmakohtien purkamisen apuna. Suositeltava yksityisistuntojen sarja on 6-12 kertaa. Tässä ajassa saat oman muutosprosessisi vauhtiin ja opit samalla käytännön niin, että pystyt itsenäisesti käyttämään sitä. Yksityisistuntojen sarja sisältää merkitystuntemuksen tunnistamisen, tilan tekemisen, fokusointiasenteen muodostamisen, tarvittaessa tai haluttaessa merkitystuntemusharjoituksia ja/tai kuuden askeleen prosesseja asiakkaan haluamasta aiheesta.

Unityö ja interaktiivinen fokusointi

Klassisen fokusoinnin lisäksi Diotima tarjoaa opastusta myös fokusointiin perustuvassa unityössä sekä konfliktinratkaisuun ja kommunikoinnin jalostamiseen tähtäävässä, pareittain harjoiteltavassa interaktiivisessa fokusoinnissa.