Miten minusta tuli Suomen ensimmäinen fokusointiopettaja?

Kouluttauduin fokusointiohjaajaksi New Yorkin Focusing Instituten koordinaattorin Birten Robinsin johdolla (Skandinavisk Fokuserings Institute, Tanska). Vastaanotin Birten suosituksesta Focusing Instituten myöntämän sertifikaatin marraskuussa vuonna 2014 ensimmäisenä Suomessa. Minut löytää New York Focusing Instituten luettelosta.

Päädyin fokusoinnin pariin sattumalta lukiessani tutkimustyöni vuoksi Gendlinin artikkelia, jossa hän esitteli fokusointimenetelmän taustalla olevaa tutkimustyötään. Tunnistin Gendlinin kuvaaman tavan luonnostella kiellisiä ilmauksia kehosta käsin. Tämä ei ole ihme, sillä fokusointi on löydetty ja kehitetty meissä jo olevan taipumuksen perusteella. Fokusoinnin opiskelua tarvitaan  tämän taipumuksen saattamisessa tietoiseksi.

Aiemmalta koulutukseltani olen FT ja filosofian alan tutkija. Olen perehtynyt ruumiillisuuden, kokemuksen ja sukupuolen filosofiaan. Tutkimukseni Luce Irigaray’s Phenomenology of Feminine Being on julkaistu vuonna 2014 (http://www.sunypress.edu/p-5860-luce-irigarays-phenomenology-of.aspx). Fokusoinnin harjoittamisen kautta ajattelukin asettuu uudella tavalla kehoon ja saa uutta voimaa ja liikettä!

Kuvassa vasemmalla Birte Robins. Kuva: Minna Kurjenluoma.