Fokusoinnin käytäntö

Fokusointiprosessi

Fokusointi on filosofi ja psykologi E.T. Gendlinin kehittämä, jo klassiseksi muodostunut kehotietoisuuskäytäntö. Fokusoinnissa ihmisen sisäsyntyinen, usein unohtunut taipumus kuunnella kehoaan viritetään uudelleen, ja sitä kehitetään yhä hienojakoisemmaksi. Tarkoituksena on sisällyttää kehon kuunteleminen ja tietämys osaksi arkea. Tausta-ajatuksena on se, että keho on perustavasti vuorovaikutteinen ja kantaa kaikkea kokemaamme. Näin keho sisältää runsaasti tietämystä, joka ei arkielämässä nouse tietoisuuteemme siinä määrin kuin olisi optimaalista. Fokusoinnin avulla saamme yhteyden kehomme kantamiin merkityksiin ja annamme niiden puhua, avautua ja muuttua. Kyseessä on elämälle ominainen spontaani ja luonnollinen muutos, jonka suuntana on hyvä ja oikeellinen.

Fokusoinnille on ominaista kehotuntemusten eli kehollisten merkitystuntemusten (Felt sense) kanssa työskentely. Merkitystuntemuksilla tarkoitetaan tapoja, joilla kehomme kantaa kokemiamme asioita, tilanteita, ajatuksia tai tunteita.

Jos olet joskus tuntenut vatsassasi perhosia tai rintasi on paisunut ylpeydestä niin olet kokenut ja havainnut merkitystuntemuksen. Olet myös saattanut urheillessasi tunnistaa kehossasi miltä tiettyjen liikkeiden yhteensovittaminen tarkoituksenmukaisimmillaan tuntuu. Kirjoittaessasi tai piirrustusta luonnostellessasi löydät joskus täsmälleen osuvalta tuntuvan ilmaisun, toisinaan taas koet ettet ihan onnistunut. Kaikissa näissä tapauksissa kyse on merkitystuntemuksen ja ilmaisun yhteensovittamisesta.

Fokusoinnin myötä suhteemme itseemme, omaan kehoomme, toisiin ihmisiin ja ympäristöön uudistuu, muuttuu tietoisemmaksi ja sitä kautta lempeämmäksi ja vastuullisemmaksi.

Fokusoida voi yksin, pareina tai ryhmässä. Etenkin alkuvaiheessa fokusointimenetelmän omaksumista edesauttaa kurssin käyminen tai ohjaajan kanssa työskentely. Myöhemminkin ohjaajan tai fokusoinnin perusteet osaavan kuuntelijan läsnäolo vahvistaa fokusointiprosessia.

Fokusoinnin avulla saat elämyksen omasta voimastasi: kehosi tuntee ongelman ja sen ratkaisun. Fokusointi muuttaa luontevasti suhdettasi käsillä olevaan asiaan, ja samalla pääset lähemmäksi omaa ydintäsi! Tervetuloa fokusoinnin kiehtovaan maailmaan!